Tilbage  / Back
Hans Aspöck, Arkitekt MAA

Hans Aspöck, arkitekt MAA
Lektor Emeritus


Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1969
Master's Degree in Urban Design, Columbia University, NYC, 1970
Praktiserende arkitekt og rådgiver siden 1970
Lærer på Kunstakademiets Arkitektskole 1971–2010, lektor fra 1989
Censor ved Statens Arkitektskoler samt Belleville i Paris
Fagdommer i danske arkitektkonkurrencer
Gæstelærer på Berkeley University, Cal., 1985
Danmarks medlem af kommitéen for EU-arkitekturprisen "Mies van der Rohe", 1988–1996
Tidl. ansættelser: Henning Larsens Tegnestue, Kbhvn., Hans Hollein, Wien
Partner i Holm & Grut Arkitekter 1982–2003
Egen tegnestue siden 2003
Ref.: Weilbachs Kunstnerleksikon og KRAK's Blå Bog

/ /

Hans Aspöck, architect MAA
Graduated from The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, 1969
Master's Degree in Urban Design, Columbia University, NYC, 1970
Practicing architect since 1970
Associate Professor at The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, 1971–2010
Visiting Professor at Berkeley University, 1985
Member of the commitee for the European architecture-prize "Mies van der Rohe", 1988–1996
Previous employment: Henning Larsen Architects, Copenhagen, and Professor Hans Hollein, Vienna
Senior partner in Holm & Grut Architects, 1982–2003
Own office since 2003

Efter i mere end tre årtier at have arbejdet på tegnestue, og heraf de to som chef for mange ansatte, foretrækker jeg nu at arbejde som selvstændig. Det frigør energi til at koncentrere sig om enkeltprojekter.
I tilfælde, hvor det er nødvendigt, indgår jeg naturligvis med glæde samarbejde med kolleger.

/ /

After having been a partner in a large agency with multiple employees for most of my 30 year career, I now prefer to work alone. It releases energy to focus on the individual projects.
When necessary, I gladly collaborate with colleagues.